Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kabbalah                       

  Ősi misztikus tudomány.Tanítása szerint minden mindennel összefügg, minden valaminek a következménye, (Ok-okozat törvénye) Vallja, hogy az ember a fizikai világnak csak  1%-át látja, a többi 99% a spirituális tartományban van. Mindig csak egy részét érzékeljük a világ történéseinek. Pl.látom, hogy megérkezik a villamos, de nem látom mikortól, honnan jött, mennyi ideig tartott az útja, és hová tart. Ezeket csak időbeli ottlétem esetén észlelhetem, pont ebben az időpontban nem. Tehát a Kabbala az időt tekinti hátráltató tényezőnek.

  Az igazán lényeges dolgokat érzékszerveinkkel nem láthatjuk, mert erősebben kötődünk a fizikai világhoz, mint a szellemihez. Ebből a szempontból érzékeink (látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás) meglehetősen korlátozottak. Fejleszthetjük azonban lelki képességeinket ( mert vannak szép számmal, csak jó helyen kell kutatnunk spirituális síkon ).

  Nem a tudás felhalmozásával, sem a társadalmi hierarchián való feltörekvéssel, és nem is a másokon való uralkodásban kell keresnünk a megoldást. Saját belső világunk tudatos megélésén át vezet az út a tökéletesedés felé. Adjunk, ha kapni akarunk, szeressünk, hogy szeressenek.

  Minden élőlény, sőt az élettelen világ is más és más módon érzékeli a világot. Az ember az öt érzékszervén át másképp fogja fel helyzetét, mint egy növény vagy ásvány a saját környezetét és lehetőségeit. Spirituális síkon egyforma rezgéseket kapunk, de különbözőképpen fogjuk fel, dolgozzuk át, és vetítjük vissza.

 

 

                     KABBALA ÉS A SZÁMOK

 

  A Kabbala tana szerint a világegyetem 22 betűn át teremtődött. E betűkhöz számokat rendelve jutunk el minden létező dolog jellemzéséhez. Minden betűhöz egy számot rendelnek, majd ezeket összeadva leredukálják egyjegyű számmá. Minden számnak misztikus jelentőséget tulajdonítanak. Például nevünkben a számok értékei megmutatják a Tarot Nagy Árkánumának (Széfer Jecírá alapján készült) lapjain keresztül az egyénre jellemző tulajdonságokat. A családnév jelzi a család feladatait, a keresztnév pedig rámutat az  egyén feladataira, életminőségére. Ha nevünket másképp írjuk, mint ahogy kiejtjük, akkor a fonetikus leírást vesszük figyelembe. Sorsfeladatainkat leginkább abból a névből állapíthatjuk meg, amelyiken a legtöbbször szólítanak, becéznek bennünket.

 A betűk számokká alakítva :

   

            a = 1             h = 8            o = 60              v = 400

            b = 2             i = 9              p = 70              w = 500

            c = 3             j = 10            q = 80              x = 1000

            d =4             k = 20            r = 90              y = 10000

            e = 5            l = 30             s = 100           z = 100000

            f = 6             m = 40           t = 200

           g =7              n = 50            u = 300

       Ez a gematria szabálya. Ezzel a szavak számokká kódolhatók, velük matematikai műveletek végezhetők, majd visszaalakíthatók. Az eredeti temészetesen héber betűkre vonatkozik,emiatt eltérések lehetségesek.

 

        A számok jelentésehttp://www.numerology-astrology-palmistry.com/images/Tree_of_life_wk_03.jpg

 

  0 - Az ősköd

  1 - A teremtés, a teremtő. A lényegre törés, a hatalom.

  2 - A nőiség, az egyesülés, a megtermékenyülés. Az ellentétek, a mozgás.

  3 - Szerencsét hozó mágia. A férfias-nőies elemek közötti bizonytalanság. A család és a gondviselés.

  4 - A természet rendje, az elemek, az égtájak. A szilárdság, a zártság.

  5 - A természeti ember, az emberi temészet. Az egyensúly. Az uralomra törekvés. Az ördög.

  6 - Házasság, családi élet, nőiesség, háziasság. Az egyensúly, egy választási dilemma.

  7 - Mozgás, dinamika, főleg lelki tekintetben. A kozmosz száma. A szentség.

  8 - Az egészlegesség. Az utolsó lehetőség ( figyelmeztetés ). Az igazság.

  9 - A lelki aktivitás. A jó győzelme.

 10 - A mindent magába foglaló, a beolvasztó. Visszatérés valahová.

 11 - Az újrakezdés. 

 

           http://www.ngabo.org/prophetic/seasons/universe/images/kabbalah.JPG

          Ha a számok leredukálása közben jelentkeznek az alábbi kétjegyű számok akkor azoknak külön jelentőségük van , tehát e szerint vegyük figyelembe.

• a 14 a segítségnyújtás szimbóluma;
• a 17 egy szimbolikus balszerencsés szám, de lehet, hogy ez csak egy kis kabbalista játék a számokkal;
• a 18 ellenben szerencseszám;
• ahogy a 19 is a szerencsét jelképezi;
• a 21 egy új életszakasz szimbóluma (3x7);
• a 22 szimbolizálja a gondolkodás folyamatát;
• a 27-et szerencsét jelentő számnak tartják, hasonló értelemben, mint ahogy a 3-at;
• 29 ezüst szerepel a keresztény szimbolikában. Ez az a legnagyobb összeg, amit egy ember érhet, hiszen Júdás Jézust az ellenségeinek 30 ezüstért adta el.
• A 31 a kabbalisztikus száma az El-nek (az istennek): E = 1, L = 30;
• a 32 a szív szimbóluma;
• a 33 a gyász jelképe. A Kabbalában a gyász: A B e L. A = 1, B = 2, L = 30;
• 33 éves volt Jézus, amikor meghalt,
• a 36 szimbolizálja a misztikus-kabbalisztikus héber istennevet: EloaH;
• a 65 és a 67 is a héber istennevet jelképezik;
• 73 a bölcsesség száma;
• szent számok a 90 és a 100.

Az alábbi számokról a püthagoraszi iskola azt állítja, hogy a természetben mindent belőlük lehet levezetni. Ezek a számok a következők:

3 9 15 45
4 16 34 136
5 25 65 325
6 36 111 666
7 49 175 1225
8 64 260 1080
9 81 369 3321

Hét alap számítási módszer létezik, melyekből kettőt szeretnék bemutatni. Az első és a legtöbbet használt az úgynevezett "egyszerű-", ahol a héber betűk számértéke - a Szináj-nál megadott érték - és ezek összeadásával jön ki a szó számértéke:

Az utolsó öt betű (500-900-ig) a szóvégi betűk, amelyeknek néha ugyanaz az értékük, mint a nem szóvégi megfelelőjüknek.

Nézzünk példát mindkét esetre:


"Mózes"


 "és elküldelek"

Mózes mesterünk nevének számértékében benne van az utasítás, amit az Örökkévalótól kapott: "És elküldelek, hogy kihozd népemet Egyiptomból!"

Most nézzünk olyan példát, ahol a szóvégi betű (szofit) értéke azonos nem szóvégi megfelelőjével:


"Ábrahám"


"pusztában" 

Tehát Ábrahám ősapánk nevének értéke utal arra, hogy el kellet hagynia szülőföldjét, hogy a pusztában vándorolva eljusson Izraelbe.
A második gemátriai módszer a "kicsinyített-" (kátán), ahol a számok értéke ugyanaz, mint az előbb csak nincsenek tízesek és százasok, hanem csak 1-9-ig: