Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Misztika

 


Blair  - Soul Eater

 

                                  TITKOS TANÍTÁSOK

 

  Rohanó világunkban hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy testi valónkban lélek is lakozik, amit ápolni kell. Lelki gyakorlatok nélkül csupán félemberek vagyunk.  Manapság a gépesítés miatt könnyebben és gyorsabban juthatunk olyan lelki-érzelmi élményekhez, amelyekről azt hisszük, legalábbis nagyjából kielégítik nem testi szükségleteinket. Ez azonban koránt sincs így. Az e módon bennünket ért benyomások egészen másfajták és jóval kevesebbek, mint amire ténylegesen szükségünk van. Több ezer évvel ezelőtt, mielőtt az ember kiszakadt a természettel való együttélés békés légköréből, még természetesnek tartották a lélek ápolását és szüntelen fejlesztését. Ezeket az embereket elkerülték a betegségek, és jóval hosszabb ideig éltek. Ismerték a körülöttük levő világ minden rezdülését. Tisztelték a természetet, sok időt szenteltek a lelki béke megteremtésére. Szerencsére sokan vannak, akik felismerik az élet dolgainak fontos, igazán lényeges momentumait, és arra törekszenek, hogy fenntartsák azokat. Példát kellene vennünk a buddhista filozófia, a jóga, az ayurvéda tanítása, és egyéb filozófiai irányzatok nyújtotta tudásból. Ha megértjük ezek fontosságát, egy jóval teljesebb életet tudunk élni. Vegyük sorra a lehetőségeket.

I. Lelki fejlődésünk első állomásaként vissza kell térni gyermekkorunkhoz. Gyermeki énünk még emlékszik az Ősvalóra, telve van a létezés lehetőségének minden tudásával. Kutassuk fel magunkban, melyek a legelső emlékeink. Gondoljuk át alaposan mit láttunk, éreztünk, hallottunk akkor. Maradjunk ebben az érzésben egy ideig, amíg jólesik. Azután gondoljuk át, mitől változott meg minden. Vegyük sorra ugyanígy életünk eseményeit, egészen a mai napig. Ne siessünk. Szánjunk elegendő időt minden emlék elemzésére. Talán azt fogjuk tapasztalni, hogy ami akkor fontos volt számunkra, ma már nem az. De lehet, hogy fordítva. Most látjuk csak meg a dolgok igazi lényegét. Hol rontottuk el? Mit kellett volna tennünk? Vagy: De jó, hogy így történt! Vonjuk le a tanulságokat, mindenki saját elképzelése szerint.Életünk folytatása már rajtunk múlik. Ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. De ha valamit jónak véltünk, azt tartsuk meg jelen életszakaszunkban, és utána is. Így érhetünk el egy sivárságtól mentes, teljesebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb életminőséget.

II. Lelki gyakorlat kezdőknek

  Ha olyan életet élünk, melyre a rohanás jellemző, legjobb időpont a gyakorlat elvégzéséhez  az esti, elalvás előtti időszak. Akinek elmélkedésre ez az időszak a legmegfelelőbb, a test megtisztításával kezdje. Fontos a kényelmes testhelyzet, a hangok kizárása (ne szóljon se TV, se rádió). Lazítsuk el testünket, csillapítsuk le elménket. Próbáljunk semmire sem gondolni, ürítsük ki fejünkből a gondolatokat. Koncentráljunk először testünkre. Minden porcikánkat tudatosítsuk, tetőtől-talpig. Majd érzékeljük testünk hőmérsékletét. Találjunk egy pontot testünkön,ha fekszünk,a köldök magasságában,ha ülünk,akkor a fejtetőn.Összpontosítsunk erre az egy pontra,és képzeljük el, amint egy tornádószerűen forgó, sárgásfehér fény sugárzik ki belőle. Ez az életenergia. Most ezt a fényspirált vezessük be testünkbe egészen a gerincig. Mozgassuk a gerinccsatorna mentén fel és le,majd, azon a ponton, ahol beléptünk, árasszuk ki. Ez egy lelki tisztító gyakorlat.

III.Gondolatok hívása

  Amikor kiengedtük testünkből az energiaspirált,képzeljük el, amint az tölcsérszerűen kitágulva törekszik, egyre tágabb teret elfoglalva, átöleli a lelki síkok szintjén lévő energiákat. Ebbe belefoglaltatik a jelen,a múlt és a jövő is. Addig tágítsuk a spirált, ameddig képzeletünk engedi. Itt tudatosítanunk kell,hogy minden,amivel a fényspirál útja közben érintkezett,változást hozott létre benne. tartalmazhat kisebb-nagyobb mértékben pozitív és negatív emóciókat. Most ki kell szűrnünk a negatív energiákat. Állítsuk meg a forgást úgy, hogy képzeletben egy mágnescsapdát helyezünk elébe. Ez magához fogja vonzani a negatív töltetű gondolathullámokat. A forgatást folytatva, irányítsuk vissza testünkbe az energiaspirált, immár csupa pozitív energiával feltöltve, csak pozitív emlékekkel, érzésekkel, amelyekről talán nem is tudtuk, hogy létezik és a miénk volt egyszer. Haladjunk végig ezzel a fénnyel ismét a gerinc mentén fel és le,akár többször is. Most álljunk meg vele a szegycsont mögötti részen. Árasszuk ki innen, mint egy kipukkant lufiból a levegőt, hadd járja át egész lényünket, testünket és a testet körülvevő több méteres energiamezőt ez a pozitívvá megtisztított  energia. Ez a gyakorlat egyszerű és igen hatékony, növeli az életenergiát, erősíti az immunrendszert, fogékonnyá tesz a jó dolgok és a szeretet iránt, hiszen bevonzza a pozitív dolgokat.

 

 

                              


                 Mer-Ka-Ba = a felemelkedés járműve


Mer - Saját magában ellentétesen forgó elektromágneses

          fénymező

Ka - Lélek, szent szellem

Ba - A fizikai test valósága,amit a lélek birtokol  Az emberi testet körülvevő fénymező egy Szent

Geometriai alkzatban helyezkedik el. Atlantiszon mindenki

fényburka aktív volt, harmónia állt fenn a jobb és bal

agyféltekék között. Ennek volt köszönhető,hogy az

atlantisziak óriási tudással és energiával bírtak. A ma élő

emberek, életmódjuk révén, teljesen más energiákat

mozgósítanak, elveszítve egykori természetes erejüket.

A Mer-Ka-Ba  meditációval, tudatos légzéstechnikával

felemelkedhetünk újra az elfeledett energiaszintre.

Aktiválhatjuk testünk körül azt a 16-18 méteres

energiamezőt, amely a csakrák összehangolásával

eljuttat bennünket egy finomabb rezgésszintre, ahol

a szeretet és az öröm határtalan tisztaságát élhetjük

meg. Ez a burok megvéd minket minden negatív

befolyástól, kitágul tudatunk, a szív megnövekedett

energiája által szeretettel teli tettekre ösztönöz

bennünket. A Mer-Ka-Ba az a Szent Jármű, ami

képes utazni térben és időben. A lélek fénnyé alakulva

átkerülhet általa más dimenziókba. Ez tulajdonképpen egy

elektromágneses mező, aminek 4 Kelvin-fok (-270°C) a

hőmérséklete a mi 3D-s világunkban, és a mikrohullámú

tartományba tartozik. A Mer-Ka-Ba felépítése tartalmazza

az öt szabályos platoni testet és egyéb poliédereket.

Túlnyúlik minden lehetséges dimenzión és párhuzamos

univerzumon. Azoknak az embereknek, akik aktiválták

Mer-Ka-Bájukat, egy több méteres, korong alakú

energiamező fejlődött ki a gerinc alsó részén, ami

műszerekkel is érzékelhető, akár a világűrből is.

 

                               

 

                                    


 

    

                          csiga.jpg

 

 

 

   Léteznek olyan gyakorlatok, amelyeket a Nagymesterek                                csak az arra méltó tanítványainak adtak át, kizárólag                         szájhagyomány útján. Olyan titkosak voltak (és azok ma is),                           hogy tilos volt írásba  foglalni, és mások előtt beszélni róluk.                            Amit szabadszemmel látni lehetett belőlük, egyszerű emberek                számára felfoghatatlannak, misztikusnak hatott. Gyakorlása is                        igen veszélyes, rengeteg  felkészülést és tapasztalatot kíván.                           Kb. 2000 évvel ezelőtt az  indiai Patandzsali említett Jóga                                  Szútra című művében néhány különleges képességet,                                melyeket e gyakorlatok által birtokolhat  az arra kiválasztott.                                52 sziddhit  sorol fel, melyek a tudat fejlődésével                                  párhuzamosan fejlődnek ki, és a gyakorlásukhoz                                      szükséges  technikákat is ismerteti. Elsajátításukkal                             kifejleszthető a levitáció, a testelhagyás, a teleportáció, az                alakváltoztatás képessége, a test  és az elme  fölötti uralkodás,              személyek és tárgyak irányítása gondolati  energiával,                  ellenállhatatlan akaraterő kifejlesztése, valamint  világító                        fénysugarak kibocsátása  a testből. Képessé válhattak                  atomnagyságúvá zsugorodni, és mérhetetlenül nehézzé                                 válni. Értették az állatok, a  növények és az ásványok                                  nyelvét, ismerték előző életeiket. Képesek voltak a                               kívánságokat azonnal beteljesíteni.  E képességek                               kifejlesztésének kulcsa a 3 Szamjama :                                                                               - figyelemösszpontosítás (DHARANA)

 

 

    - megengedni az elmének, hogy szabadon foglalkozhasson                                      valamilyen témával (DHJANA)

     - elmerülés a Transzcendentális Tudatban (SZAMADHI)

                               http://www.prem-rawat-bio.org/imgs/misc/buddha.jpg

 


 

                     Szellemi fejlődés

 

   A "szellemi szemmel" látás megtanulásához szükséges egy olyan kíváncsiság, amely teljesen önzetlen, ugyanakkor azzal a szinte zsibbasztó "jól vagyok" érzéssel társul, amely ráébreszt arra, hogy benne vagyok az Univerzumban, nemcsak része vagyok, de egy vagyok vele. Saját cselekedeteinket tapasztalatainkat kívülről kell szemlélnünk. Vizsgáljuk meg, de ne vonjunk le következtetéseket, csak lássuk őket felülről; ekkor egy belső nyugalom áraszt el, azonosulunk Felsőbb Énünkkel. Érzelmei a testnek vannak, nem pedig a léleknek. A lélek csak szemlélő, az érzelmeket kívülállónak tekinti, nem mélyed el benne, nem avatkozik bele, nem dolgozza fel, csak figyeli. A különféle érzések pontosan, sorban törnek fel, elnyomva, áthatva mindent, ellazítva, szinte mozdulatlanságra kényszerítve a testet. A test legmélyéből feltörnek bizonyos hangok és érzések, amelyeket képtelenség gondolattal irányítani. De ha erősen akarjuk, és mégis megtesszük, a folyamat megszakad, és visszatérünk a tudatosságunk szokásos szintjére. Mindenki csak a fejlettségi szintjének megfelelő tudatosságot élheti át. Feltétel, hogy csak pozitív célokra fordítható az így megszerzett tudás. Aki rosszakaratúlag fordul felé, nem férhet hozzá. Ebből tudhatjuk, hogy a tudat ezen szintje a szeretet síkján működik. A belőlünk feltörekvő történésektől oly mértékben el kell határolódni, hogy sem gondolatainkkal, sem érzéseinkkel nem szabad belezavarni. Csak figyeljük az eseményeket! A testi-lelki érzéseinket el kell tűrni, de beavatkozni nem szabad. A test szintjén jelentkezhet ilyenkor hányinger, a lélektől pedig hárító, elutasító tiltakozást élhetünk meg. Fontos az önfegyelem, a kitartás, amíg átsiklunk a gondolatok ezen sorozatán. A hála és a kíváncsiság érzését összeadva kapjuk meg azt az indíttatást, amely eljuttat arra a szellemi szintre, ahol szemlélődhetünk, fürkészhetjük minden élő és élettelen jelen, múlt és jövő cselekményeit, mint a létezés titkait, a fogalmak valódi jelentését. Ezek színekben és formákban fognak megnyilvánulni, amiket értelmezni kell. Mindenki számára mást-mást jelenthetnek ezek a jelek, értelmüket csak az "utazó"" képes megfejteni. Ez a gyakorlat csak felszínre hozza azt a szunnyadó lelki képességet, ami mindannyiunkban benne van. A világmindenség összes tudása bennünk rejlik, csak felszínre kell hozni. Ott van minden sejtünkben, ha elég türelmesek vagyunk, felszínre hozhatók. A lélek soha nem tanul újat, csak emlékezik arra, amit már tudott. Ez a tudás mindig is bennünk volt a világ keletkezése óta, de valami miatt elfelejtettük. Bárki képes előhívni az információkat e módszer segítségével.

   Nézzünk most egy gyakorlatot, amely segítségünkre lehet e tudás megszerzésében, bár mindenkinek saját magának kell kitapasztalnia az utat.

1.Legfontosabb, hogy akarjuk megszerezni az információt! Legyünk nyitottak, befogadók, mélyen vágyjunk rá!

2.Keressünk egy kényelmes testhelyzetet, ahol képesek vagyunk ellazulni!

3.Most nézzünk magunk elé kb.1-1,5 m-re, srégan fölfelé!

4.Ekkor képzeljük el, hogy minden nagyon távol került tőlünk, mi pedig nagyon kicsik lettünk!

5.Lássuk, amint fehér fény vesz körül bennünket, messzebb pedig a szivárvány minden színe látszik!

6.Nagyon könnyűnek érezzük most magunkat.

7.Induljuk el kb.45 fokos szögben felfelé, nézzünk szét, majd vegyünk hirtelen 90 fokos fordulatot!

8.Megérkeztünk arra a szintre, ahol minden létező lenyomata megtalálható. Hallhatunk ilyenkor párbeszédet, láthatunk fényeket, szimbólumokat, tárgyakat. Ezek azok a bizonyos jelek, amelyekből, ha visszatértünk, kiolvashatjuk a létezők sorslenyomatát.

9.Jegyezzük meg, mit láttunk, és térjünk vissza a mostani, valóságba.

Egy dimenzióutazásban volt részünk, ahol nem létezik az idő és a tér fogalma, és ahol tárolódik minden információ. Van, aki Akasha-mezőnek hívja ezt a teret. Az itt található leképezések a múlt számára rögzítve vannak, de a jővőre nézve is halad egy szál, ami a múlt cselekedeteiből lehetséges jövő képében jelenik meg. Ebből kiolvasható a jövőre vonatkozó információ, ami azonban teljes mértékben megváltoztatható.

   Néhány jó tanács: mielőtt elkezdenéd ezt a tudatmódosítást, fel kell készítened a tested is. Végezz valamilyen egyre gyorsuló mozgást, például forogj kitárt karokkal az óramutató járásával egyező irányban, míg teljesen el nem szédülsz. Ezután jó, ha álmodozol egy kicsit, mert e szintet az álom és ébrenlét között találod. Mindenképpen üres gyomorral fogj neki a gyakorlatnak!

 

                      A gondolat születése

 

  A szellemi világ, történéseivel ösztönzi a Felsőbbrendű Ént, ihletet, vagyis szellemi energiát küld felé, ami a tudatalattiba fogódik fel, és a test ásványi anyagát hozzáadva akarattá fejlődik. Az akarat tulajdonképpen a szellemi és ásványi anyagoknak köszönhetően élővé válik, mely mozgásra képes. Folytonosan változtatja alakját, állandó alakulásban van, miközben energiát használ fel. Ez a kavargó felhőként is leírható jelenség a gondolkodás. A benne dúló energia előbb-utóbb felhasználódik, a gondolat végleges formát ölt. Szilárd, és életenergiától mentes lesz. Beágyazódik a morfogenetikus mezőbe. Az eddig tudatalatti folyamat belép a tudat birodalmába. Elmondhatjuk tehát, hogy a gondolkodás, melyhez energia szükséges, kapcsolatban áll a tudatalattinkkal és a tudatos lényünkkel egyaránt. A kezdeti impulzust a szellemi világból kapjuk a gondolkodásra, ihlet formájában, amihez hozzátesszük saját testi anyagainkat, létrehozva így az akaratot, mellyel képesek vagyunk gondolatokat teremteni.A tudatalattiban kavargó energia addig formálódik, részecskéi addig alakulnak, kapcsolódnak, míg megtalálja végleges formáját és az energiát teljesen fel nem használja. Ekkor egy végleges és szilárd forma keletkezik, ami helyet talál, beépül a morfogenetikus mezőbe.Ez a megszületett gondolat, melynek lenyomata a gondolat halála után úgy marad meg, mint gipszbe öntött tárgy alakja, miután a tárgy, mivel életelen, atomjaira hull szét. A gondolat tehát, mihelyt megszületik, halott anyag, mivel a keletkezéséhez felhasználta az összes energiát. Létrejötte után fokozatosan fel kell oszlania, de a lenyomata megőrződik. Ezért van az, hogy az Akasha-krónikából származó információink nem közvetlen olyan formában tárulnak elénk, mint ahogyan a fizikai világban megszoktuk, hanem mintegy képszerű információként állnak lelki szemeink elé.